WILLIBALD - Preosievače    

Preosievače – sitá pre profesionálne prevádzky

Pomocou separátorov vieme z materiálu pred jeho ďalším použitím, resp. spracovaním vytriediť väčšie - nadrozmerné častice alebo rozdeliť materiál na zákazníkmi požadované frakcie. S triedičmi FLEX-STAR 2000 okrem kompostu môžeme separovať podľa zrnitosti častíc aj ostatný materiál, ako napr. zeminy, stavebný odpad, drevený odpad pred spaľovaním, štiepky, netriedený odpad, atď. Výhody FLEX-STAR 2000: - mobilita na pracovisku - plynulá regulácia výkonu – hydraulická - nízke prevádzkové náklady - kompaktné prevedenie - 3 frakcie v jednom pracovnom procese - optimálny pomer cena - výkon
 

   

Prehľad základných technických parametrov FLEX-STAR 2000

Sťiahnúť PDF - FLEX-STAR 2000