WILLIBALD - Prekopávače    

Prekopávače kompostu pre profesionálne prevádzky

Počas procesu zrenia kompostové zakládky - hroble je potrebné prevzdušniť, prekopávať, aby nedochádzalo k zhnitiu materiálu a následne vysokému zápachu. Pre lepšie využitie spevnenej plochy kompostoviska, nie sú vytvorené medzi jednotlivými zakládkami prejazdové cesty, podrvený materiál formujeme do veľkoplošných zakládok. Pomocou traktorom neseného prekopávača kompostu TBU 3P prevzdušníme, prekopávame celú zakládku. Pri tejto činnosti dochádza aj homogenizácii rôznych vrstiev materiálu, dôsledkom čo sa skráti čas zrenia a zlepšujú sa kvalitatívne parametre hotového kompostu
 

   

   

Prehľad základných technických parametrov TBU 3P

Sťiahnúť PDF - TBU 3P
 

Kompostovanie v klasických trojuholníkových zakládkach je menej efektívne, parametre týchto hroblí sú horšie – viac vysychajú, v dažďovom počasí zasa viac premoknú – čo má vplyv na dobu zrenia a kvalitu kompostu. Aby sme zabránili poveternostným vplyvom hlavne počas hygienizácie zakládky odporúčame ich prikryť špeciálnou krycou fóliou.